Nagrody finansowe_2013

IX Międzynarodowego „Kościańskiego Półmaratonu” im. dra Henryka Florkowskiego 10-11-2013 r.

I.

KLASYFIKACJA GENERALNA MĘŻCZYZN

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł  brutto

Dodatkowa nagroda

1.

2 500

Puchar

2.

1 800

Puchar

3.

1 200

Puchar

4.

750

 

5.

600

 

6.

500

 

7.

400

 

8.

350

 

9.

300

 

10.

250

 

11.

200

 

12.

200

 

Razem:

9 050

 

 

II.

KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

Dodatkowa nagroda

1.

2 500

Puchar

2.

1 800

Puchar

3.

1 200

Puchar

4.

750

 

5.

600

 

6.

500

 

7.

400

 

8.

350

 

Razem:

8 100

 

 

III.

KLASYFIKACJA GENERALNA WETERANÓW

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

400

2.

300

3.

200

4.

150

5.

100

6.

90

7.

80

8.

70

9.

60

10.

50

11.

50

12.

50

Razem:

1 600

 

IV.

KLASYFIKACJA GENERALNA WETERANEK

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

400

2.

300

3.

200

4.

150

5.

100

6.

90

7.

80

8.

70

Razem:

1 390

V.

KLASYFIKACJA POWIATOWA MĘŻCZYZN

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

Dodatkowa nagroda

1.

300

Statuetka

2.

200

Statuetka

3.

150

Statuetka

4.

100

Statuetka

5.

100

Statuetka

6.

100

Statuetka

Razem:

950

 

VI.

KLASYFIKACJA POWIATOWA  KOBIET

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

Dodatkowa nagroda

1.

300

Statuetka

2.

200

Statuetka

3.

150

Statuetka

4.

100

Statuetka

Razem:

750

 

 

 

VII.

NAJLEPSZY ZAWODNIK Z POLSKI

 nagrody ufundowane przez BS Kościan

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

500

2.

400

3.

300

4.

200

5.

100

Razem:

1 500

VIII.

NAJLEPSZA ZAWODNICZKA Z POLSKI

 nagrody ufundowane przez BS Kościan

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

500

2.

400

3.

300

4.

200

5.

100

Razem:

1 500

IX.

„SPRAWNI RAZEM” MĘŻCZYŹNI

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

500

2.

300

3.

200

Razem:

1 000

X.

„SPRAWNI RAZEM” KOBIETY

Zajęte miejsce

Wysokość nagrody pieniężnej w zł (brutto)

1.

500

2.

300

3.

200

Razem:

1 000

XI.

LOTNA PREMIA- NAGRODA FINANSOWA ZA  ZAJĘCIE I MIEJSCA –  KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

Razem wszystkie klasyfikacje:  26 840 zł + Lotna premia

UWAGA: PRZY ODBIORZE NAGRÓD FINANSOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI .

Odbiór nagród następuje w KASIE ( pokój nr 202 I piętro Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie ul. M. Konopnickiej nr 1)