Bieg im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi 2015

Regulamin XXX Biegów im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi
3 października 2015 r. – godz. 11.00


Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan, Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, Stacji Badawczej PAN w Turwi, Szkoły Filialnej w Turwi, LZS „Tur” Turew, Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego Zbigniewa Domagały z Turwi.

Cel: popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, uczczenie pamięci i zasług Dezyderego Chłapowskiego dla Wielkopolski, krzewienie idei poszanowania dla środowiska przyrodniczego.

Czas i miejsce: sobota, 3 października 2015 r. – początek biegów o godz. 11.00 – start i meta wszystkich biegów przy Pałacu w Turwi. Nawierzchnia tras biegowych: ziemno-asfaltowa.

Zgłoszenia:

  • do biegów młodzieżowych – zgłoszenia ilościowe przez szkoły lub organizacje do dnia 1 października 2015 r. – telefonicznie pod numerem OSiR Kościan 65 512 11 25 (listy imienne z podziałem na kategorie oraz nazwiskiem, datą urodzenia i nazwą szkoły, klubu lub organizacji w dniu zawodów);
  • zgłoszenia indywidualne do biegu głównego poprzez formularz zgłoszeniuwy TUTAJ (w zgłoszeniu: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość lub przynależność klubowa, kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem) do dnia 1 października 2015 r. lub w dniu zawodów w biurze przy Pałacu w Turwi od godz. 9.00 (dla biegu głównego wpisowe w dniu zawodów dla zgłoszonych w terminie – 30 zł, dla zgłoszonych w dniu zawodów – 40 zł). Szczegóły na www.gminakoscian.pl lub www.sanakoscian.pl

Dystans i kategorie:

  • Bieg główny – 10 km; mężczyźni – klasyfikacja generalna oraz 6 kategorii wiekowych, klasyfikacja Powiatu Kościańskiego, Gminy Kościan, klasyfikacja nauczycieli i służb mundurowych, klasyfikacja niepełnosprawnych; kobiety – klasyfikacja open, 3 kategorie wiekowe, klasyfikacja nauczycielek, Powiatu Kościańskiego i Gminy Kościan;
  • Biegi młodzieżowe – dziewczęta i chłopcy w następujących kategoriach: (2007 i młodsi) – dystans około 500m, (2005-2006) – 500m, (2003-2004) – 800m, (2001-2002) – 800m, (2000) – dziewczęta 800m, chłopcy – 2km, (1999 i starsi) – 2km;

Nagrody: klasyfikacja generalna kobiet – miejsca I-III puchary i nagrody finansowe, miejsca IV-VI – nagrody rzeczowe; klasyfikacja generalna mężczyzn – miejsca I-III puchary i nagrody finansowe, miejsca IV-VI nagrody rzeczowe; kategorie wiekowe mężczyzn (1986 i młodsi), (1976-1985), (1966-1975), (1956-1965), (1946-1955), (1945 i starsi); kategorie wiekowe kobiet (1986 i młodsze), (1976-1985), (1975 i starsze) oraz klasyfikacja nauczycieli (M+K) i służb mundurowych, niepełnosprawnych, powiatu (M+K) i gminy (M+K) – miejsca I-III nagrody rzeczowe; nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych; dziewczęta i chłopcy – klasyfikacja oddzielna w poszczególnych kategoriach: I miejsca – puchar, miejsca I-VI – nagrody rzeczowe; dla każdego uczestnika – medal + koszulka (bieg główny), dyplom, posiłek, napój; wśród pozostałych uczestników biegów młodzieżowych losowanie kilkudziesięciu nagród rzeczowych.

Postanowienia końcowe: każdy uczestnik biegów winien posiadać aktualne badania lekarskie; biegi odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA; ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów biegów.


.Turew_2015-regulamin.pdf