Bieg im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi 2017

Regulamin XXXII Biegów im. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi

7 października 2017 r. – godz. 11.00

 1.Organizatorzy: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Kościan, Ludowy Klub Sportowy „Sana” Kościan, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Stacji Badawczej w Turwi, Szkoły Filialnej w Turwi, LZS „Tur” Turew, Zakładu Rzeźnicko-Wędliniarskiego Zbigniewa Domagały z Turwi.

2.Cel: popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, uczczenie pamięci i zasług Dezyderego Chłapowskiego dla Wielkopolski, krzewienie idei poszanowania dla środowiska przyrodniczego.

3.Czas i miejsce: sobota, 7 października 2017 r. – początek biegów o godz. 11.00start i meta wszystkich biegów przy Pałacu w Turwi ul. Szkolna 4.

Nawierzchnia tras biegowych: ziemno-asfaltowa.

4.Zgłoszenia: do biegów młodzieżowych – zgłoszenia ilościowe przez szkoły lub organizacje do dnia 2 października 2017 r. – telefonicznie pod numerem OSiR Kościan 65 512 11 25 (listy imienne z podziałem na kategorie oraz nazwiskiem, datą urodzenia i nazwą szkoły, klubu lub organizacji w dniu zawodów);

Zgłoszenia indywidualne do biegu głównego :

http://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-turew

do dnia 2 października 2017 r. lub w dniu zawodów w biurze przy Pałacu w Turwi od godz. 9.00 do 11.00.

Limit zawodników 130.  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę na konto organizatora: LKS SANA Kościan ul. Sienkiewicza 39, 64-000 Kościan,

Konto BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001 (w tytule proszę podać imię i nazwisko oraz dopisek Bieg Turew)

Wpisowe do biegu głównego dla zawodników zgłoszonych w terminie – 30 zł, dla zgłoszonych w dniu zawodów – 40 zł.  Szczegóły na www.osir.koscian.pl  lub www.sanakoscian.pl

5.Dystans i kategorie:

  • Bieg główny – 10 km; mężczyźni – klasyfikacja generalna oraz 4 kategorie wiekowych, klasyfikacja, Gminy Kościan, klasyfikacja nauczycieli i służb mundurowych; kobiety – klasyfikacja open, 3 kategorie wiekowe, klasyfikacja nauczycielek i Gminy Kościan;
  • Biegi młodzieżowe – dziewczęta i chłopcy w następujących kategoriach: (2011 i młodsi) – dystans około 500m, (2010-2009) – 500m, (2008-2007) – 500m, (2006-2005) – 800m, (2003-2004) – 800m, (2002) – dziewczęta 800m, (2002) chłopcy – 2km, (2001 i starsi) dziewczęta i chłopcy – 2km;

6.Nagrody: klasyfikacja generalna kobiet – miejsca I-III puchary i nagrody finansowe, miejsca IV-VI – nagrody rzeczowe; klasyfikacja generalna mężczyzn – miejsca I-III puchary i nagrody finansowe, miejsca IV-VI nagrody rzeczowe; kategorie wiekowe mężczyzn (1988 i młodsi), (1978-1987), (1977-1968), (1967 i starsi); kategorie wiekowe kobiet (1988 i młodsze), (1978-1987), (1977 i starsze) oraz klasyfikacja nauczycieli (M+K) i służb mundurowych i gminy (M+K) – miejsca I-III nagrody rzeczowe; nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych; dziewczęta i chłopcy – klasyfikacja oddzielna w poszczególnych kategoriach: I miejsca – puchar, miejsca I-VI – nagrody rzeczowe; dla każdego uczestnika biegu głównego – medal + koszulka, wszyscy uczestnicy – dyplom, posiłek, napój; wśród pozostałych uczestników biegów młodzieżowych losowanie kilkudziesięciu nagród rzeczowych.

7.Postanowienia końcowe: każdy uczestnik biegów winien posiadać aktualne badania lekarskie; biegi odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA; ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów biegów.

turew2015

 

Ramowy program zawodów:

 

1100  – powitanie gości i otwarcie zawodów;

1115  – bieg na 500m (dziewczęta i chłopcy 2011 i młodsi);

1120  – bieg na 500m (dziewczęta i chłopcy 2009-2010);

1125  – bieg na 500m (Dziewczęta i chłopcy 2007-2008);

1130  – bieg na 800m (dziewczęta 2005-2006);

1140  – bieg na 800m (chłopcy 2005-2006);

1150  – bieg na 2000m (dziewczęta i chłopcy 2001 i starsi, chłopcy 2002);

1200  – start do biegu głównego na dystansie 10km;

1205  – bieg na 800m (dziewczęta 2003-2004, dziewczęta 2002);

1215  – bieg na 800m (chłopcy 2003-2004);

1300  – zakończenie biegu głównego;

1300  – wręczanie nagród za biegi młodzieżowe;

1320  – wręczanie nagród za bieg główny;

1345  – losowanie nagród wśród uczestników biegów młodzieżowych;

 

1200  – zwiedzanie Pałacu dla chętnej młodzieży;

1400  – zwiedzanie Pałacu i Gorzelni  dla dorosłych;