REGULAMIN


REGULAMIN

XXIX BIEG PRZYJAŹNI – WIDZISZEWO 2015

09 sierpnia 2015 r. – początek o godz. 13.45

 

     

 

 CEL: Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni; promocja Widziszewa oraz Ziemi Kościańskiej.

 

ORGANIZATORZY: LKS Sana Kościan, Gmina Kościan – OSiR Kościan, przy współpracyRady Sołeckiej w Widziszewie, Starostwa Powiatowego – PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.

 

ZGŁOSZENIA: do dnia 03 sierpnia 2015 r. na stronie w zakładce zgłoszenie TUTAJ lub bez na adres e-mail: talikadze.biegi@wp.pl, tel. 600 565 436; w zgłoszeniu: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość lub przynależność klubowa, dystans i kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem; przewidujemy limit zgłoszeń – 200 osób

 

OPŁATA STARTOWA: do dnia 03 sierpnia br. – kwota 30 zł (20 zł dla mieszkańców powiatu kościańskiego) płatna na konto organizatora LKS Sana Kościan: BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001, po terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł dla wszystkich

 

BIURO ZAWODÓW: Czynne będzie w dniu zawodów od godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika” Widziszewie ul. Podgórna, 200 m od stacji PKP Przysieka Stara k/Kościana

 

KLASYFIKACJA i NAGRODY:

Dystans 10 km (trasa atestowana przez PZLA) start 14.15

 •  kl. generalna mężczyzn 1 – 3 m-ca puchary + nagrody finansowe

 •  kat. wiekowe (20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65 i starsi) 1-3 m-ca nagrody rzeczowe

 Dystans 5 km (trasa atestowana przez PZLA) – start 14.15

 • kl. generalna kobiet 1 – 3 m-ca puchary + nagrody finansowe
 • kat. wiekowe kobiet (16 -19, 20 -29, 30-39, 40 i starsze) 1 – 3 m-ca nagrody rzeczowe
 • kat. wiekowa mężczyzn (16 – 19, 70 i starsi) 1 – 3 m-ca nagrody rzeczowe

kl. Powiatowa Mężczyzn (10 km) i Kobiet (5 km) 1 – 6 statuetki (kl. oddzielna) 

Dystans ok. 600 mstart 14.00

 • Młodzież kat. wiekowe 2000-2001, 2002-2003 1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)
 • Dzieci kat. wiekowe 2004-2005, 2006 i młodsi 1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)

OPIS TRASY:

Start i meta usytuowane będą w Widziszewie przy świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika”. Trasa przebiegać będzie ulicami Widziszewa (ulica Podgórna, ulica Ceramiczna w stronę Fabryki Dachówek, powrót do Widziszewa, ulice Podgórna, Polna, Okrężna) – dwie pętle po 5 km. Ponadto rozegrany zostanie bieg młodzieżowy ulicami Podgórną, Długą i Okrężną.

PROGRAM ZAWODÓW:

10.00 – 13.45 Przyjmowanie zgłoszeń w sekretariacie zawodów

13.45 Otwarcie zawodów

14.00 Wspólny start biegów młodzieżowych na 600 m

14.15 Start do biegów na 5 km i 10 km

15.15 Zakończenie biegów

16.00 Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia;
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
 • dla każdego zawodnika (5 i 10 km), który prześle zgłoszenie w terminie do 3 sierpnia 2015 r. przewidujemy okolicznościowy medal i koszulkę, dyplom, posiłek, napoje;
 • zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubu, ubezpieczają się we własnym zakresie; nieletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu na 5 km;
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

 

Poniżej regulamin w pliku pdf i doc.

regulamin_nasza_dycha_pdfregulamin_doc