Zgłoszenia


INFORMUJEMY, ŻE ZGŁOSZENIA BĘDĄ RÓWNIEŻ

PRZYJMOWANE  W DNIU ZAWODÓW ( 08 marca )  !!!

Zgłoś swój udział wypełniając formularz.

W treści wiadomości należy wpisać

( rok urodzenia, kat. wiekową, adres, kod pocztowy, przynależność klubową jeśli jest, nr telefonu, dystans )

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

  • opłatę startową 25zł należy wpłacić do dnia 04 marca 2020 na konto organizatora BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001, po tym terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 35zł dla wszystkich uczestników
  • po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej
  • o kolejności przyjęcia na listę startową decyduje data dokonania prawidłowego zgłoszenia.
  •  za prawidłowo dokonane zgłoszenie rozumie się: prawidłowo wypełnienie formularza zgłoszeń oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z terminem zgłoszenia.