ZGŁOSZENIA


Wypełnij poniższy formularz

jako temat należy wpisać Imię Nazwisko – Zimowy Bieg

w treści wiadomości należy wpisać

imię i nazwisko, rok urodzenia, kategoria wiekowa (kategorie są podane w regulaminie),  adres, kod pocztowy /klub , dystans, telefon , mail

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

  • opłatę startową 20zł  należy wpłacić do dnia 14 Marca 2019 na konto organizatora Bank Spółdzielczy o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001, po tym terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 30zł
  • po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora zawodnik zostanie umieszczony na liście startowej
  • jeśli limit zawodników nie zostanie osiągnięty zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu zawodów.
  •  za prawidłowo dokonane zgłoszenie rozumie się: prawidłowo wypełnienie formularza zgłoszeń oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z terminem zgłoszenia, ostatecznie o kolejności przyjęcia na listę startową decydować będą wpłaty na konto organizatora.