Zarząd

Zarząd LKS SANA Kościan 2012-2016

Prezes – Roman Talikadze      

Zarząd LKS SANA Kościan 2007-2011

Prezes – Roman Talikadze

V-ce Prezes – Anna Elżbieta Szymanowska

Sekretarz – Piotr Paweł Bielecki

Skarbnik – Józef Wacław Szuster

Członek – Irena Talikadze

Członek – Maria Jolanta Adamczewska

Członek – Andrzej Garwoliński

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Radosław Bobkiewicz

Członek – Wiesława Walachowska

Członek – Wojciech Maćkowski