Bieg Coccodrillo

BIEG TOWARZYSZĄCY na dystansie ok. 6,5 km – start godz. 13.00

 
Klasyfikacja, nagrody
Klasyfikacja generalna
1.     mężczyźni: od 1 do 3 miejsca – puchary
2.     kobiety: od 1 do 3 miejsca – puchary
Kategorie wiekowe
1.     mężczyźni: od 1 do 3 miejsca – nagrody rzeczowe (16-19, 20-39, 40 +)
2.     kobiety: od 1 do 3 miejsca – nagrody rzeczowe (16-19, 20-39, 40+)
 
Zgłoszenia, opłaty startowe
Zgłoszenia elektroniczne TUTAJ
I termin –  do 14 października 2013 r.
Opłata startowa wynosi 25 zł, mieszkańcy powiatu kościańskiego 15 zł
II termin – od 15 października do 28 października 2013 r.
Opłata startowa 40 zł dla wszystkich
Kwotę należy wpłacić na konto organizatora:
LKS SANA KOŚCIAN
BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001
Tytułem: imię i nazwisko, Bieg Coccodrillo
Dowód wpłaty należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata startowa nie będzie zwracana.

W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zawodnicy którzy nie opłacą do dnia
28 października 2013 r. opłaty startowej zostaną skreśleni z listy startowej.

UWAGI KOŃCOWE
– Pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu chipów elektronicznych ( które należy zwrócić po ukończeniu biegu )
– Każdego zawodnika obowiązują badania lekarskie lub w przypadku braku badań, zawodnik podpisuje oświadczenie, iż startuje na własną odpowiedzialność i jest świadomy swojego stanu zdrowia.
– W biegu towarzyszącym prawo startu mają osoby urodzone w roku 1997 i starsi, młodsze osoby mają prawo startu w biegu za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
– Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność ponoszą zawodnicy we własnym zakresie.
– Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
– Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1 (wymagany własny śpiwór i karimata).
– Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu
– Zawodnikom startującym w biegu towarzyszącym gwarantujemy: ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie, owoce oraz koszulkę firmy Coccodrillo.
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu. Pisemny protest przyjmuje dyrektor biegu w ciągu godziny od zakończenia biegu. 
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.
– Szczegółowych informacji udziela Roman Talikadze dyrektor biegu, pod nr tel. 0-65 512 79 35 (od 8.00 do 14.00 oraz po 22.00 ) lub kom.600 565 436, e-mail: talikadze.biegi@wp.pl
– Regulamin, komunikaty organizacyjne oraz wyniki końcowe biegów dostępne będą na stronie www.sanakoscian.pl/polmaraton oraz www.powiatkoscian.pl