Komitet organizacyjny

 

Organizator wykonawczy        

                                                                                                                                                                                                                  

 

. Komitet organizacyjny 2012

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Edward Strzymiński
 • Dyrektor biegu, koordynator działań kierowników: Roman Talikadze
 • Zastępca dyrektora biegu, spiker zawodów: Mirosław Duda
 • Sekretarz, kierownik sekretariatu: Beata Ratajczak
 • Kierownik trasy: Dariusz Korzeniowski
 • Kierownicy mety: Hieronim Talikadze, Józef Szuster
 • Kierownik punktów odżywiania: Jerzy Gąsiorowski
 • Kierownik szatni, przygotowania sali, oznakowania i nagłośnienia wewnętrznego:Tomasz Jąder,Janusz Stypiński
 • Kontakt z mediami, przygotowanie materiałów informacyjnych:Bartosz Denisewicz, Jakub Pudliszewski
 • Administrator strony internetowej: Dawid Talikadze

 

Organizator tytularny

samorządy gminne z terenu powiatu                                                                                                                                                                                                      

    

 

 

Przy współpracy z:

 • PSZS w Kościanie,
 • PS LZS w Kościanie,
 • WZ LZS w Poznaniu,
 • Sztafeta Ateńska,
 • Zespół Szkół im Marii Konopnickiej w Kościanie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie,
 • Komenda Powiatowa Policji w Kościanie,
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie,
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie.