Patron

Dr Henryk FlorkowskiDr med. Henryk Florkowski urodził się 14 lipca 1921 roku w Lesznie. Tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, do Gimnazjum i od 1938 r. do Państwowego Liceum im. Stanisława Leszczyńskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał jego dalszą edukacje. Pracował przymusowo w Niemczech, a w 1941 roku zbiegł. Został aresztowany i osadzony w obozie karnym. W 1942 roku po ciężkiej chorobie został zwolniony i wrócił do domu. Rok później w 1943 zdał maturę. W kwietniu 1945 roku rozpoczął studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Dyplom wydziału uzyskał w 1950 roku. Od grudnia 1948 roku związał się z Kościanem. Od 1954 roku aż do przejścia na emeryturę w 1980 roku pracował w Szpitalu Powiatowym w Kościanie. Był ordynatorem Oddziału Wewnętrznego, a w latach 1960 – 1965 dyrektorem szpitala.

Praca zawodowa to nie jedyna dziedzina, w której się realizował. W latach 1954-1961 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Kościanie. Przez wiele lat swego życia angażował się w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża. Był prezesem Zarządu Miejskiego PCK w Kościanie, przez 15 lat od 1960 członkiem związku wojewódzkiego PCK w Poznaniu, przez 4 lata wiceprezesem Związku Oddziału Wojewódzkiego PCK w Lesznie. Wielką pasją życia H. Florkowskiego była Ziemia Kościańska. Przez 18 lat był prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. Z jego inicjatywy TMZK, którego był współzałożycielem rozwinęło szeroką działalność publicystyczną i wydawniczą. Był redaktorem dziewięciu tomów Pamiętników TMZK, napisał i wydał "Słownik Lekarzy Kościańskich". Był autorem ponad dwustu innych artykułów i opracowań. Przedmiotem jego zainteresowań była również ekologia. Przyczynił się do powstania dwóch parków krajobrazowych. Dzięki swej badawczej pasji i swym publikacjom wniósł poważny wkład w poszerzanie i upowszechnianie wiedzy o Ziemi Kościańskiej.

Zmarł 26 grudnia 2003 roku i został pochowany w Kościanie.