Regulamin


 IX MIĘDZYNARODOWY  KOŚCIAŃSKI PÓŁMARATON  im. dra HENRYKA FLORKOWSKIEGO
 10 listopada 2013  start godz. 13:00
 
I.      CEL
Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport.
Promocja Powiatu Kościańskiego w kraju i poza granicami. Oddanie hołdu i zachowanie pamięci o wybitnym
regionaliście dr Henryku Florkowskim.
 
II.    ORGANIZATORZY
Tytularni : Starostwo Powiatowe w Kościanie, Urząd Miasta w Kościanie, Urząd Gminy Czempiń, Urząd
Miejski Śmigla, Urząd Gminy Kościan, Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
Wykonawczy: Starostwo Powiatowe w Kościanie, LKS „Sana” Kościan przy współpracy: PS LZS w 
Kościanie, WZ LZS w Poznaniu, PSZS w Kościanie, KS Sztafeta Ateńska, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
w Kościanie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.
 
III.   SPONSORZY
Producent, dystrybutor odzieży i obuwia Firma COCCODRILLO Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie,
SGB – Bank S.A. Poznań, Nadleśnictwo Kościan.
 
IV.   TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Termin: 10 listopada 2013 r. (niedziela) godz. 13:00.
Miejsce: Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie, ul. M. Konopnickiej 1
– start i meta, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy.
Biuro Zawodów:  I Liceum Ogólnokształcące im Oskara Kolberga w Kościanie Al. Kościuszki 3
– biuro czynne w dniu zawodów od godz. 9.00 do 12.00 (ok. 150 m od linii startu), gdzie zawodnicy
odbierają pakiety i numery startowe. W budynku Biura Zawodów znajdują  się szatnie, natryski, depozyt
dla zawodników, a po biegu będą wydawanie posiłki.
 
V.    ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE
Zgłoszenia elektroniczne: na stronie klubu TUTAJ
I termin –  do 14 października 2013r.
Opłata startowa wynosi 45 zł; mieszkańcy powiatu kościańskiego 25 zł
II termin – od 15 października do 28 października 2013 r.
Opłata startowa wynosi 60 zł dla wszystkich
W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zawodnicy którzy nie opłacą do
28 października 2013 roku opłaty startowej, zostaną skreśleni z listy startowej.
 
Kwotę należy wpłacić na konto organizatora:
LKS SANA KOŚCIAN
BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001
Tytułem: imię i nazwisko, półmaraton
Dowód wpłaty należy okazać przy weryfikacji w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata
startowa nie będzie zwracana.
 
VI.   KLASYFIKACJA, NAGRODY:
Klasyfikacja generalna
1.     klasyfikacja generalna mężczyzn: od 1 do 12 miejsca – nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca – puchary
2.     klasyfikacja generalna kobiet: od 1 do 8 miejsca – nagrody pieniężne, od 1 do 3 miejsca – puchary
3.     klasyfikacja generalna weteranów: od 1 do 12 miejsca – nagrody pieniężne, (40 lat i starsi)
4.     klasyfikacja generalna weteranek: od 1 do 8 miejsca – nagrody pieniężne, (40 lat i starsze)
5.     premia finansowa dla pięciu najlepszych zawodników i zawodniczek z Polski
Kategorie wiekowe
1.     kategorie wiekowe mężczyzn: od 1 do 3 miejsca – puchary (wg następujących kategorii:
        18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)
2.     kategorie wiekowe kobiet: od 1 do 3 miejsca – puchary  (wg następujących kategorii:
        18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+)
Klasyfikacja generalna pracowników ochrony zdrowia (udokumentowany status pracownika)
1.     mężczyźni: od 1 do 3 miejsca – puchary
2.     kobiety: od 1 do 3 miejsca – puchary
Klasyfikacja powiatowa
1.     mężczyźni: od 1 do 6 miejsca – nagrody pieniężne oraz okolicznościowe statuetki
2.     kobiety:  od 1 do 4 miejsca – nagrody pieniężne oraz okolicznościowe statuetki
Lotna premia na pierwszym okrążeniu
1.     mężczyźni: 1 miejsce – nagroda finansowa
2.     kobiety: 1 miejsce – nagroda finansowa
Kategoria „Sprawni Razem” – oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn – Od 1 do 3 miejsca nagrody
 
Od nagród przekraczających 760 zł pobrany będzie podatek. Zawodnik odbierający nagrodę
powinien posiadać: PESEL oraz adres właściwego urzędu skarbowego).
 
VII.    UWAGI KOŃCOWE
– Limit zgłoszeń na Półmaraton wynosi 1 500 osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń z dokonaną opłatą startową w określonym w regulaminie terminie.
– Pomiar czasu odbywać się będzie przy użyciu chipów elektronicznych ( które należy zwrócić po ukończeniu biegu )
– Każdego zawodnika obowiązują badania lekarskie lub w przypadku braku badań, zawodnik podpisuje oświadczenie, iż startuje na własną odpowiedzialność i jest   świadomy swojego stanu zdrowia.
– Do startu w Półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.
– Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność ponoszą zawodnicy we własnym zakresie.
– Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.
– Zawodnicy mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1 (wymagany własny śpiwór i karimata).
– Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie Półmaratonu.
– Zawodnikom startującym w Półmaratonie oraz w biegu towarzyszącym gwarantujemy: ciepły posiłek, napoje na trasie i mecie, owoce oraz koszulkę firmy Coccodrillo.
– Zawodnikom, którzy ukończą Półmaraton gwarantujemy, wręczany na mecie, odlewany medal.
– Bieg zaliczany jest do Grand Prix Wielkopolski, w dniu Półmaratonu odbędzie się podsumowanie cyklu.
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA. W Półmaratonie obowiązuje limit czasu 2,5 godz., po jego upływie zostaje otwarty ruch drogowy, a zawodnicy zobowiązani są  do zejścia na chodnik.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu. Pisemny protest przyjmuje dyrektor biegu w ciągu godziny od zakończenia biegu. 
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza depozytem.
– Szczegółowych informacji udziela Roman Talikadze dyrektor biegu, pod nr tel. 0-65 512 79 35 (od 8.00 do 14.00 oraz po 22.00 ) lub kom.600 565 436, e-mail: talikadze.biegi@wp.pl
-Regulamin, komunikaty organizacyjne oraz wyniki końcowe biegów dostępne będą na stronie www.sanakoscian.pl/polmaraton oraz www.powiatkoscian.pl  

 

pdfRegulamin Półmaratonu

 

 

.