Regulamin biegu

REGULAMIN
XXIV ZIMOWY BIEG PRZEŁAJOWY – KOŚCIAN 2019r.
i Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Przełajach

I. Cel: Popularyzacja biegania i profilaktyka zdrowotna. Wyłonienie najlepszych zawodników Powiatu Kościańskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Eliminacje powiatowe dzieci i młodzieży do mistrzostw Wielkopolski LZS w biegach przełajowych.

II. Organizatorzy: LKS „SANA” KOŚCIAN przy współorganizacji Urzędu Miasta w Kościanie, Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.

III. Termin i miejsce: Niedziela 17 marca 2019r. Biuro zawodów – Stadion Miejski w Kościanie. Trasy biegowe w Parku Miejskim. Start i meta przy tablicy K. Morawskiego.

IV. Program minutowy:
9:00 – 11:30 wydawanie numerów startowych
11:30 – 11:45 przejście na linię startu
11:45 – 12:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
12:00 – start – dziewczynki dys. ok. 800 m
12:10 – start – chłopcy dys. ok. 1200 m
12:20 – start – mężczyźni i kobiety dys. ok. 5000 m
13:30 – dekoracja i zakończenie zawodów (stadion)

V. Klasyfikacja, kategorie i nagrody.
Bieg Zimowy – Kl. generalna: kobiet m-ca 1-6, mężczyzn m-ca 1-6 – puchary i upominki,

Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w przełajach.
Tylko dla mieszkańców powiatu.
Według niżej wymienionych kat. wiekowych nagradzani będą :
Kobiety za m-ca 1-3
(16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+)
Mężczyźni za m-ca 1-3
(16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59; 60-69; 70+)

Kat. dzieci:
chłopcy 2004-2005; 2006-2007; 2008 i młodsi,
dziewczynki 2004-2005; 2006-2007; 2008 i młodsze za m-ca 1-3 medale i upominki.
Start wspólny, oddzielna klasyfikacja. Tylko dla mieszkańców powiatu.
Każdy uczestnik otrzyma medal ukończenia biegu.

VI. Zgłoszenia: http://sanakoscian.pl/zgloszenia/ lub talikadze.biegi@wp.pl
Podać: imię nazwisko, rok urodzenia, kat. wiekową, adres, kod pocztowy, przynależność, nr telefonu, email, dystans.

VII. Opłata startowa – 20zł (tj. do dn.14.03.2019r.) płatne na konto:
LKS Sana Kościan
Bank Spółdzielczy Kościan
nr. konta: 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001
tytułem: Imię Nazwisko – Zimowy Bieg

Po terminie (tj. od dn.15.03.2019r.) opłata – 30zł.
Dzieci są zwolnione z opłaty. O umieszczeniu na liście startowej decyduje data wpłaty na konto.

VIII. Postanowienia. Limit do biegu głównego wynosi 200 osób, zgłoszenia w dniu biegu przyjmowane będą pod warunkiem nieosiągnięcia wcześniej limitu zgłoszeń. Każdy zawodnik przyjeżdża na koszt własny. Uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia i ubezpieczają się we własnym zakresie. Dokonując zgłoszenia, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) do celów w/w biegów. Impreza biegowa odbędzie się bez względu na pogodę. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Więcej informacji pod 600-565-436 lub na mail: talikadze.biegi@wp.pl