Regulamin biegu

regulamin dotyczy XXII Zimowy Bieg Przełajowy – Kościan 2017r.

bieg towarzyszący V Bieg Tropem Wilczym

I. Cel: Reaktywacja Zimowych Biegów Przełajowych w Kościanie, popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku oraz profilaktyki zdrowotnej, wyłonienie najlepszych zawodników powiatu kościańskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Oddanie hołdu żołnierzom wyklętym polskiego podziemia antykomunistycznego

II. Organizatorzy: LKS „SANA” KOŚCIAN , Urząd Miasta w Kościanie, przy współorganizacji Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie.

III. Termin i miejsce: Niedziela 26 lutego 2017r. Sekretariat zawodów w sali sportowej Zespołu szkół nr. 1 w Kościanie – wejście od ulicy Maya. Trasy biegowe w parku miejskim.

IV. Program minutowy:

9:30 – 11:30 wydawanie pakietów startowych.
11:30 – 11:45 przejście na linię startu.
11:45 – 12:00  oficjalne rozpoczęcie zawodów (na linii startu)
12:00 – start V BIEG TROPEM WILCZYM –  (1963m)
12:30 – start XXII Zimowego Biegu Przełajowego – (ok.5000m)
13:45  – wręczenie nagród i zakończenie zawodów (sala sportowa)

V. Klasyfikacja, nagrody, dystans.

 • V Bieg Tropem Wilczym: 1963m bez klasyfikacji, każdy uczestnik otrzyma medal i koszulkę.
 • XXII Zimowy Bieg Przełajowy dy. 5 km
  Klasyfikacja generalna: kobiet miejsca 1-3 puchary, mężczyzn miejsca 1-3 puchary
  Kategorie wiekowe kobiet: miejsca 1-3 upominki: (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+)
  Kat. wiekowe mężczyzn: miejsca 1-3 upominki: (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+)
 • w ramach biegu przełajowego na dys. ok 5 km rozegrane zostaną Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego. Klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn według
  wyżej wymienionych kategorii wiekowych : miejsca 1-3 medale, dyplomy.                W mistrzostwach klasyfikowani będą tylko mieszkańcy powiatu kościańskiego
 • Każdy uczestnik biegu na dys. ok 5 km otrzyma pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

VI. Zgłoszenia:

 • elektroniczne do dnia 20 lutego   TUTAJ w zgłoszeniu należy wybrać Bieg oraz podać: imię i nazwisko, data urodzenia, kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem, adres: ulica, miejscowość, kod pocztowy, przynależność klubowa, nr telefonu, e-mail, dystans lub dystanse.
 • w dniu zawodów, o ile limit nie zostanie osiągnięty (200 osób)

KAŻDEGO ZAWODNIKA ZAPRASZAMY DO STARTU W OBYDWÓCH BIEGACH

VII. Opłata startowa:

 • V Bieg Tropem Wilczym – bez opłaty
 • XXII Zimowy Bieg Przełajowy – opłatę 20zł należy wpłacić na  konto: LKS Sana Kościan: BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001 tytułem: Imię i Nazwisko – Zimowy Bieg.

w dniu zawodów , o ile limit na Zimowy Bieg Przelajowy nie zostanie osiągnięty (200 osób) opłata będzie wynosić 25zł.

VIII. Postanowienia końcowe:

 • każdy zawodnik przyjeżdża na koszt własny,
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia, zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
 • pomysłodawcą Biegu Tropem Wilczym jest FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA i objęty jest osobnym regulaminem,
 • o sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Więcej informacji pod numer 600-565-436.