REGULAMIN


WYNIKI 2018 _ dostępne bieg-przyjazni-2018-wyniki

 REGULAMIN

XXXII BIEG  PRZYJAŹNI  –  WIDZISZEWO  2018

12 sierpnia 2018 r. – początek o godz. 9.45

 

  1. CEL: Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni; promocja Widziszewa oraz Ziemi Kościańskiej.
  2. ORGANIZATORZY: LKS Sana Kościan, Gmina Kościan – OSiR Kościan, przy współprac Rady Sołeckiej w Widziszewie, Starostwa Powiatowego – PS LZS  w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.
  3. ZGŁOSZENIA: do dnia 9 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: talikadze.biegi@wp.pl, tel. 600 565 436; w zgłoszeniu: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość lub przynależność klubowa, kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem; przewidujemy limit zgłoszeń – 250 osób;  szczegóły na sanakoscian.pl/zgloszenia/
  4. OPŁATA STARTOWA: do dnia 9 sierpnia br. – kwota 30 zł, płatna na konto organizatora LKS Sana BS Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001, po terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł, tytułem: Bieg Przyjaźni imię i nazwisko. Pod warunkiem że limit nie zostanie wyczerpany wcześniej.
  5. BIURO ZAWODÓW: Czynne w dniu zawodów od godz. 7.30 w świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika” w Widziszewie ul. Podgórna, 200 m od stacji PKP Przysieka Stara k/Kościana. Parking dla zawodników przyjeżdżających samochodami przy ul. Dworcowa  przy stacją PKP.
  6. KLASYFIKACJA i NAGRODY:

 

Dystans 10 km   start 10.00

       – kl. generalna mężczyzn  1 – 3 m-ca  puchary + nagrody, 4 -6 m-ca nagrody rzeczowe

– kat. wiekowe (16-19, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i starsi) 1-3 m-ca puchary

       – kl. generalna kobiet       1 – 3 m-ca puchary + nagrody, 4 -6 m-ca nagrody rzeczowe

– kat. wiekowe kobiet  (16 -19, 20 -29, 30-39, 40-49, 50 i starsze)    1 – 3 m-ca puchary

– kl. Powiatowa Mężczyzn  i Kobiet                1 – 6 statuetki (kl. oddzielna)

 

Dystans ok. 600 m – start 11.30

Młodzież kat. wiekowe 2003-2004, 2005-2006         1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)

Dzieci kat. wiekowe 2007-2008, 2009 i młodsi         1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)

 

7.OPIS TRASY:

Z uwagi na zmianę organizacji ruchu, związanych z przebudową lini kolejowej i wytyczonymi objazdami, nastąpiła zmiana trasy Biegu Przyjaźni, a mianowicie start i meta znajdować się będą na ul. Okrężnej. Trasa wiodła będzie: ul. Okrężna, Polna, Lipowa, droga gruntowa w kierunku Ponina, skręt w prawo drogą asfaltową do Ponina, nawrót w miejscowości Ponin. Powrót tą samą trasą do lini startu, gdzie nastąpi nawrót na drugą pętle. Decyzja została podjęta, przez organ wydający zgodę na przeprowadzenie imprez masowych na drogach publicznych.

8. PROGRAM ZAWODÓW:

7.30 – 9.30      Wydawanie pakietów i numerów startowych

9.45                 Otwarcie zawodów

10.00               Start biegu na 10 km.

11.15               Zakończenie biegu na 10 km. (limit czasowy 1godz. 15 minut)

11.30               Start biegów młodzieżowych i dziecięcych

12.00               Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenie się do biegu przez uczestnika jest jednoznaczne na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb „Biegu Przyjaźni”: klasyfikacji biegu, publikacji w internecie, prasie i innych materiałach związanych z biegiem;

– bieg odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;

– dla każdego zawodnika , który prześle zgłoszenie w terminie do 9 sierpnia 2018 r. przewidujemy okolicznościowy medal , dyplom, posiłek, napoje;

– zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubu, ubezpieczają się we własnym zakresie; nieletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu na 10 km;

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

Zapraszamy !!!

 

W czasie zawodów będą promowane również : Triathlon Kościan który rozegrany zostanie w Nowym Dębcu 2018r,  XXXIII Biegi Chłapowskiego w Turwi, które rozegrane zostaną 2018 r.  oraz XIV Kościański Półmaraton im. dra Florkowskiego rozgrywany w dniu 2018 r.