REGULAMIN

REGULAMIN

XXXI BIEG  PRZYJAŹNI  –  WIDZISZEWO  2017

6 sierpnia 2017 r. – początek o godz. 9.45

 

  1. CEL: Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni; promocja Widziszewa oraz Ziemi Kościańskiej.
  1. ORGANIZATORZY: LKS Sana Kościan, Gmina Kościan – OSiR Kościan, przy współprac Rady Sołeckiej w Widziszewie, Starostwa Powiatowego – PS LZS  w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.
  1. ZGŁOSZENIA: do dnia 2 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: talikadze.biegi@wp.pl, tel. 600 565 436; w zgłoszeniu: imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość lub przynależność klubowa, kategoria wiekowa zgodnie z regulaminem; przewidujemy limit zgłoszeń – 250 osób;  szczegóły na sanakoscian.pl/zgloszenia/
  1. OPŁATA STARTOWA: do dnia 2 sierpnia br. – kwota 30 zł, płatna na konto organizatora LKS Sana BS Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001, po terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł, tytułem: Bieg Przyjaźni imię i nazwisko.
  1. BIURO ZAWODÓW: Czynne w dniu zawodów od godz. 7.30 w świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika” w Widziszewie ul. Podgórna, 200 m od stacji PKP Przysieka Stara k/Kościana. Parking dla zawodników przyjeżdżających samochodami przy ul. Dworcowa  przy stacją PKP.
  1. KLASYFIKACJA i NAGRODY:

 

Dystans 10 km (trasa atestowana przez PZLAstart 10.00

       – kl. generalna mężczyzn  1 – 3 m-ca  puchary + nagrody finansowe, 4 -6 m-ca nagrody rzeczowe

      – kat. wiekowe (16-19, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i starsi) 1-3 m-ca puchary

       – kl. generalna kobiet       1 – 3 m-ca puchary + nagrody finansowe, 4 -6 m-ca nagrody rzeczowe

       – kat. wiekowe kobiet  (16 -19, 20 -29, 30-39, 40-49, 50 i starsze)    1 – 3 m-ca puchary

       – kl. Powiatowa Mężczyzn  i Kobiet                1 – 6 statuetki (kl. oddzielna)

Dystans ok. 600 m – start 11.30

Młodzież kat. wiekowe 2002-2003, 2004-2005         1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)

Dzieci kat. wiekowe 2006-2007, 2008 i młodsi         1 – 3 upominek + dyplom (dziewczęta i chłopcy kl. oddzielna)

  1. OPIS TRASY:

Start i meta usytuowane będą w Widziszewie przy świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika”. Trasa przebiegać będzie ulicami Widziszewa (ulica Podgórna, ulica Ceramiczna w stronę Fabryki Dachówek, powrót do Widziszewa, ulice Podgórna, Polna, Okrężna) – dwie pętle po 5 km. Ponadto rozegrany zostanie bieg młodzieżowy ulicami Podgórną, Długą i Okrężną.

  1. PROGRAM ZAWODÓW:

             7.30 – 9.30      Wydawanie pakietów i numerów startowych

            9.45                 Otwarcie zawodów

            10.00               Start biegu na 10 km.

            11.15               Zakończenie biegu na 10 km. (limit czasowy 1godz. 15 minut)

            11.30               Start biegów młodzieżowych i dziecięcych

            12.00               Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

– bieg odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;

– dla każdego zawodnika , który prześle zgłoszenie w terminie do 2 sierpnia 2017 r. przewidujemy okolicznościowy medal i koszulkę, dyplom, posiłek, napoje;

– zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubu, ubezpieczają się we własnym zakresie; nieletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu na 10 km;

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

Zapraszamy !!!

 

W czasie zawodów będą promowane również : Triathlon Kościan który rozegrany zostanie w Nowym Dębcu 17 września 2017r,  XXXII Biegi Chłapowskiego w Turwi, które rozegrane zostaną 7 października 2017 r.  oraz XIII Kościański Półmaraton im. dra Florkowskiego rozgrywany w dniu 5 listopada 2017 r.