Zarząd

Zarząd LKS SANA Kościan 2012-2016
Prezes: Roman Talikadze

Zarząd LKS SANA Kościan 2007-2011
Prezes: Roman Talikadze
V-ce Prezes: Anna Elżbieta Szymanowska
Sekretarz: Piotr Paweł Bielecki
Skarbnik: Józef Wacław Szuster
Członek: Irena Talikadze
Członek: Maria Jolanta Adamczewska
Członek: Andrzej Garwoliński

Komisja rewizyjna
Przewodniczący: Radosław Bobkiewicz
Członek: Wiesława Walachowska
Członek: Wojciech Maćkowski