Regulamin

 

REGULAMIN
XXXIII BIEG PRZYJAŹNI – WIDZISZEWO 2019
Ku Pamięci Mariana Staśkiewicza
11 sierpnia 2019 r. – początek o godz. 9.45

1. CEL: Propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej oraz krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni; promocja Widziszewa oraz Ziemi Kościańskiej.
2. ORGANIZATORZY: LKS Sana Kościan, Gmina Kościan – OSiR Kościan, przy współpracy Rady Sołeckiej w Widziszewie, Starostwa Powiatowego – PS LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.
3. ZGŁOSZENIA: do biegu głównego 10 km oraz biegu towarzyszącego na 5 km do dnia 7.08.2018 r. panel zapisów dostępny na https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-widziszewo lub w dniu zawodów w biurze od godz. 7.30 do 9:30. Limit zawodników 200 dla biegu głównego oraz 100 osób dla biegu na 5 km. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę na konto organizatora:
LKS Sana Kościan: BS o/Kościan nr 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001 (tytułem: Bieg Przyjaźni dystans, imię i nazwisko)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: talikadze.biegi@wp.pl, tel. 600 565 436;
i na www.sanakoscian.pl
4. OPŁATA STARTOWA: do dnia 7 sierpnia br. – kwota 30 zł bieg na 10km, – kwota 30 zł bieg na 5 km, po terminie lub w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40 zł dla wszystkich. Pod warunkiem że nie został wyczerpany limit zgłoszeń
5. BIURO ZAWODÓW: Czynne będzie w dniu zawodów od godz. 7.30 w świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika” w Widziszewie ul. Podgórna, 200 m od stacji PKP Przysieka Stara k/Kościana.Parking dla zawodników przyjeżdżających samochodami przy ul. Podgórna za stacją PKP.
6. KLASYFIKACJA i NAGRODY:

Dystans 10 km (start 10.00)
kl. generalna mężczyzn. 1-3 m-ca puchary + nagrody. 4-6 m-ca nagrody rzeczowe
– kat. wiekowe (16-19, 20-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60 i starsi). 1-3 m-ca puchary
kl. generalna kobiet. 1-3 m-ca puchary + nagrody. 4-6 m-ca nagrody rzeczowe
– kat. wiekowe kobiet, (16 -19, 20 -29, 30-39, 40-49, 50 i starsze). 1-3 m-ca puchary
kl. Gminna wiejska Kościan Mężczyzn i Kobiet. 1-3 statuetki (kl. oddzielna)

Bieg towarzyszący 5 km
Mężczyźni klasyfikacja generalna. 1-3 m-ca puchary
Kobiety klasyfikacja generalna. 1-3 m-ca puchary
Klasyfikacja Gminy wiejskiej Kościan K, M. 1-3 puchary

7. OPIS TRASY:
Start i meta usytuowane będą w Widziszewie przy świetlicy wiejskiej „Dom Ogrodnika”. Trasa przebiegać będzie ulicami Widziszewa, Przysieki Starej i Przysieki Polskiej (ulica Podgórna, Dworcowa, Główna w Czacza) – 10 km. cztery pętle po 2,5 km, 5 km. dwie pętle.

8. PROGRAM ZAWODÓW:

7.30–9.30 Przyjmowanie zgłoszeń w sekretariacie zawodów
9.45 Otwarcie zawodów
10.00 Start biegu na 10 km i 5 km.
11.15 Zakończenie biegu na 10 km. (limit czasowy 1godz. 15 minut)
11.45 Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– uczestników obowiązują badania lekarskie lub oświadczenie o stanie zdrowia, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, zgłoszenie się do biegu przez uczestnika jest jednoznaczne na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb „Biegu Przyjaźni”: klasyfikacji biegu, publikacji w internecie , prasie i innych materiałach związanych z biegiem;
– bieg odbędzie się bez względu na pogodę zgodnie z przepisami PZLA;
– dla każdego zawodnika , który prześle zgłoszenie w terminie do 7 sierpnia 2019r. przewidujemy okolicznościowy medal i upominek, posiłek, napoje;
– zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub klubu, ubezpieczają się we własnym zakresie; nieletnich obowiązuje pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu na 10 km;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
– wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych; udział w Imprezie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na w/w działania; wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez innych uczestników Imprezy, za których organizator nie może ponosić odpowiedzialności; w przypadku nie wyrażenia zgody nie należy przebywać na terenie objętym Imprezą.

Zapraszamy !!!

W czasie zawodów będą promowane również : Triathlon Kościan, który rozegrany zostanie w Nowym Dębcu 25 sierpnia 2019r, XXXIV Biegi Chłapowskiego w Turwi, które rozegrane zostaną 5 października 2019 r. oraz XV Kościański Półmaraton im. dra Florkowskiego rozgrywany w dniu 10 listopada 2019 r.