BIEGI Zimowe

REGULAMIN
XXV ZIMOWY BIEG PRZEŁAJOWY – KOŚCIAN 2020
i Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Przełajach
Ku pamięci Adama Majorczyka

I. Cel: Popularyzacja biegania i profilaktyka zdrowotna. Wyłonienie najlepszych zawodników Powiatu Kościańskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych.

II. Organizatorzy: LKS „SANA” KOŚCIAN przy współorganizacji Urzędu Miasta w Kościanie, Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Kościanie, WZ LZS w Poznaniu.

III. Termin i miejsce: Niedziela 8 marca 2020r. Biuro zawodów – Stadion Miejski w Kościanie. Trasy biegowe w Parku Miejskim. Start i meta przy tablicy K. Morawskiego.

IV. Program minutowy: 9:30 – 11:30 wydawanie numerów startowych
11:30 – 11:45 przejście na linię startu
11:45 – 12:00 oficjalne rozpoczęcie zawodów
12:00 – start – mężczyźni i kobiety dys.ok.5km
13:15 – dekoracja i zakończenie zawodów (stadion)

V. Klasyfikacja, kategorie i nagrody.
Bieg Zimowy – Kl. generalna: kobiet m-ca 1-6, mężczyzn m-ca 1-6 – puchary i upominki,

Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w przełajach.
Tylko dla mieszkańców powiatu.
Według niżej wymienionych kat. wiekowych:
Kobiety za m-ca 1-3 (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50+)
Mężczyźni za m-ca 1-3 (16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59; 60-69; 70+)
Każdy uczestnik otrzyma medal ukończenia biegu i dyplom.

VI. Zgłoszenia: https://sanakoscian.pl/zgloszenia/ lub talikadze.biegi@wp.pl Podać: imię nazwisko, rok urodzenia, kat. wiekową, adres, kod pocztowy, przynależność, nr telefonu, email, dystans.

VII. Opłata startowa – 25zł płatne na konto LKS Sana Kościan BS Kościan nr. 77 8666 0004 0101 7327 2000 0001 tytułem – Imię Nazwisko -Zimowy Bieg, do dn.4.03.2020r. Po terminie opłata – 35zł.
Zawodnicy umieszczeni zostaną na liście startowej po dokonaniu opłaty według kolejności wpłat.

VIII. Postanowienia. Limit do biegu głównego wynosi 200 osób, zgłoszenia w dniu biegu przyjmowane będą pod warunkiem nieosiągnięcia wcześniej limitu zgłoszeń. Każdy zawodnik przyjeżdża na koszt własny. Uczestników obowiązują badania lekarskie lub podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia i ubezpieczają się we własnym zakresie. Dokonując zgłoszenia, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) do celów w/w biegów. Impreza biegowa odbędzie się bez względu na pogodę. O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator. Więcej informacji pod 600-565-436 lub na mail: talikadze.biegi@wp.pl

IX. Zawodnicy z poza terenu powiatu kościańskiego sklasyfikowani będą tylko w kl. generalnej Biegu Zimowego bez podziału na kategorie wiekowe. W Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych sklasyfikowani zostaną zawodnicy, którzy są zameldowani na terenie powiatu.